ท่าจีนชมจันทร์ จำกัด 104/8-9 หมู่ 2 ซ.2 ถ.โพธาราม 2 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053-221919 Fax.053-221725
e-mail:thajenechomchan@gmail.com
Thajene Chomchan seafood Restaurant
Soi Photharam 2 Changphuak Muang Chiangmai 50300
Tel. 053-221919 Fax.053-221725
e-mail:thajenechomchan@gmail.com